Skip to main content
Hanningvej 65, Isenvad, 7430 Ikast | info@noles.dk
Ring i dag på: +45 86 86 10 55

Legeredskabernes værdier


Kvaliteten af et legeredskab kan bedst beskrives med de fire vigtigste faktorer:

MATERIALEVALGET

der er afgørende for redskabets levetid og omfanget af vedligehold.

SIKKERHEDEN

der skal opfylde kravene fra sikkerhedsstandarderne, således at risikoen for alvorlige uheld minimeres.

DESIGNET

der dels skal være klart og overskueligt for børnenes forståelse af redskabets muligheder og samtidig skal kunne stimulere børnenes fantasi. Designet skal også ramme den voksnes forståelse/ide for udformningen af legeredskaber.

LEGEVÆRDIEN

der skal udfordre og stimulere børnenes motorik og fantasi. Det er også vigtigt, at børnene får mulighed for at lege rolle- og regellege i redskaberne.